Vadyba

Atotrūkio analizė

veiksmai, skirti identifikuoti, apibrėžti ir imtis priemonių prieš atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir tokios padėties, kokią norėtume matyti. Vadyboje tokia analizė gali būti naudojama siekiant nustatyti strategijas, kurios padėtų panaikinti atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir vizijos.

Atotrūkio analize paprastai vadinami veiksmai, skirti identifikuoti, apibrėžti ir imtis priemonių prieš atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir tokios padėties, kokią norėtume matyti.

Vadyboje tokia analizė gali būti naudojama siekiant nustatyti strategijas, kurios padėtų panaikinti atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir vizijos. Rinkodaroje toks atotrūkis galėtų būti tarp dabartinio klientų pasitenkinimo lygio ir kompanijos užsibrėžto tikslo pasiekti norimą klientų pasitenkinimo lygį. Tai gali būti ir atotrūkis tarp kompanijos turimos kompetencijos ir kompetencijos, reikalingos įdiegti pasirinktas strategijas.

[term_blocks]

Atotrūkio analizės vykdymo procesas yra aprašomas šiais žingsniais:

  • Apibrėžkite analizės sritį (pvz., vidinis veiklos veiksmingumas, kompetencija arba informacinių sistemų veikimo efektyvumas).
  • Aprašykite susiklosčiusią padėtį. Jei reikia, papildykite ją su metrika.
  • Aprašykite norimą padėtį. Jei tai galima, nustatykite įvertintinus tikslus.
  • Apibrėžkite, kuo norima padėtis skiriasi nuo dabartinės.
  • Nuspręskite, kokiomis priemonėmis būtų galima pašalinti atotrūkį.
  • Vykdykite numatytas priemones; jei reikia, koreguokite veiksmus.

Atliekant atotrūkio analizę, paprastai yra sudaroma atotrūkio matrica. Pirmiausia reikia nustatyti veiksnius, kuriuos apima mūsų atotrūkio analizė (1 žingsnis). Po to tie veiksniai yra išdėstomi matricoje, kaip tai parodyta žemiau.

Kiekvienam veiksmiui yra aprašoma dabartinė ir norima padėtis. Matricos susikirtimo langeliuose yra aprašomos priemonės, reikalingos pašalinti atotrūkį. Taigi, tokiu būdu galime išdėstyti matricoje veiksnius, atotrūkius, priemones ir tikslus.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in