Įmonės valdymas

Strategija pagal Aurimą Juozaitį

Vieno žinomiausio strategijos konsultanto Lietuvoje publikacija

Apie išteklius

Ištekliai – materialūs ir nematerialūs mūsų aplinkos objektai, kuriais mes galime pasinaudoti, kad pasiektume užsibrėžtą tikslą. Kitaip sakant, šie objektai – tai ir mūsų bei mūsų kolegų kompetencija, ir jie patys, ir veiklos priemonės, būdai, formos bei medžiagos.

Kalbėdami apie išteklius daug kalbame apie tai, kiek informacijos apie juos valdome, ką iš tikrųjų žinome, kas yra mūsų aplinkoje. Išteklių atžvilgiu visada turime atsakyti į dvi esminių klausimų grupes.

[post_blocks]
  • Kaip nuolat analizuosime aplinką? Kaip „inventorizuosime“ duomenis? Nes tik tada, kai tiksliai žinome, ką turime, kokia turimos informacijos kokybė, kokia tikimybė pritraukti naujų resursų, galime priimti adekvačius sprendimus šios informacijos atžvilgiu, t.y. ją tinkamai valdyti.
  • Ar sugebėsime savalaikiškai „įdarbinti“ šiuos išteklius? Atsakymas į šį klausimą pagrįstas ne tik kaupiama išorine informacija, bet ir tuo, kiek gebame valdyti vidinę informaciją, t.y. kiek adekvačiai įvertiname savo intelektines bei organizacines galias.

Operatyvus duomenų valdymas neatsiejamas nuo sėkmingo strategijos parengimo ir įgyvendinimo. Duomenys turi būti reikiamose „lentynose“, kad reikalui esant jais būtų galima pasinaudoti.

Strategijos lankstumas pasireiškia kaip gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių, bet norint prisitaikyti reikia maksimaliai tiksliai žinoti, prie ko prisitaikyti.

Todėl imdamiesi konkrečių darbų turime turėti aiškią sistemą arba priemonių (instrumentų) visumą, kaip valdyti informaciją – kaupti, analizuoti – ir mokėti šias priemones taikyti.

Apie nusiteikimus

Apie juos galima kalbėti labai daug, nes tiek teorinių įžvalgų, tiek tyrimų padaryta labai daug, tačiau noriu apsiriboti vienintele schema, kuri, mano supratimu, labai aiškiai parodo nusiteikimų svarbą siekiant tikslo.

Laurio Mulinso susitelkimo schemaKad paprasčiau paaiškintume nusiteikimų veiklai kilmę, galėtume pasinaudoti Laurio Mulinso nubraižyta schema (žr. iliustraciją kairėje).

Joje aiškiai pavaizduota poreikių ir lūkesčių, veiksmų, tikslų ir įgyvendinimo vieta visame strategijos procese.

[quote]Operatyvus duomenų valdymas neatsiejamas nuo sėkmingo strategijos parengimo ir įgyvendinimo. Duomenys turi būti reikiamose „lentynose“, kad reikalui esant jais būtų galima pasinaudoti. Strategijos lankstumas pasireiškia kaip gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių, bet norint prisitaikyti reikia maksimaliai tiksliai žinoti, prie ko prisitaikyti.[/quote]

Apie veiklos principus

Kodėl aš turėčiau su šiais žmonėmis būti kartu? Tuo labiau – veikti išvien? Bet kokiame santykyje yra juos grindžiantys dėsniai ar principai, tuo labiau organizacijoje.

Taigi sutelktinė veikla, dar vadinama sukoordinuotąja, pagrįsta tam tikrais principais nepriklausomai nuo to, ar jie yra įvardyti, ar ne. Suprantama, kad dėl anksčiau paminėtų veiklos aplinkybių daug geriau tuos principus įvardyti.

Veiklos principai atsako į klausimą kaip? Jis yra kone pagrindinis, nes parodo asmens nusiteikimą kitų žmonių atžvilgiu, o be savo kolegų, bendradarbių vargu ar ką svarbesnio mes galime nuveikti.

Reikia pasakyti, kad per seminarus diskusijos apie veiklos principus būna vienos iš karščiausių – juk tada liečiami patys svarbiausi sutelktinės veiklos aspektai.

[source]Dr. Aurimas Juozaitis yra vyriausias „OVC Consulting“ konsultantas. Jis daugiau nei penkiolika metų dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje, „OVC Consulting“ dirba nuo 1997 m. Specializuojasi organizacijos plėtros, vadovavimo ir lyderystės srityse. Daugiau informacijos apie dr. Aurimą Juozaitį galite rasti čia.[/source]

Apie autorių

Aurimas Juozaitis (svečias)