Rinkodara

Rinkos informacijos kaupimas ir naudojimas

Informacija gali tapti bendrovės konkurenciniu pranašumu

Pirminiai duomenys

Kai būtinos informacijos nėra, ji netiksli, nepilna, nepatikima, analitikas bus priverstas kaupti brangesnius pirminius duomenis. Šiuo atveju teks rinktis asmeninį pokalbį, tikslinės grupės tyrimą, apklausą paštu ar telefonu.

Būna situacijų, kai bendrovei naudinga organizuoti plačios apimties asmeninius pokalbius. Rinkodarininkai dažnai kaupia informaciją apklausdami su projektu ar problema susijusius asmenis. Paprastai apklausiamąjam pateikiama daugybė klausimų.

Fokusuota grupė – tai specialiai surinkta 6-10 žmonių grupė, kuri, vadovaujama patyrusio vedėjo, keletą valandų diskutuoja apie gaminį, paslaugą, organizaciją ar kitą rinkodaros objektą. Tokių grupių nariai už dalyvavimą pokalbyje paprastai gauna atlygį.

Stebėjimas ir fokusuotos grupės labiau tinka atliekant kokybės tyrimus, o apklausos – kiekybės tyrimus. Šį metodą bendrovės pasitelkia, kai nori sužinoti, ką žmonės žino tuo ar kitu klausimu, jų įsitikinimus, ar jie patenkinti gaminiu, ir kai nori išmatuoti viso to svarbą tikslinei gyventojų grupei.

Eksperimentas – labiausiai mokslu pagrįstas tyrimo metodas. Pasirenkami tarpusavyje susiję dalykai, jie paveikiami vienu ar daugiau nepriklausomų kintamųjų, nustatomas tokio manipuliavimo efektas pasirinktiems priklausomiems kintamiesiems ir fiksuojama, ar stebimos skirtingos reakcijos yra statistiškai reikšmingos.

Informacinės sistemos valdymas

Žinant, kaip svarbu turėti patikimą rinkodaros informaciją ir kad paprastai ji yra išskaidyta visuose bendrovės padaliniuose, tampa aišku, kad kompanija turėtų įkurti rinkodaros informacijos centrą.

Jo darbuotojai turėtų būti įgudę nustatyti informacijos poreikį, paruošti tyrimo priemones, kaupti ir klasifikuoti informaciją, įvertinti jos kokybę ir pateikti ją vadovams, priimantiems sprendimus.

Centro darbuotojai taip pat turėtų mokėti naudotis rinkodaros sprendimų paramos sistema, koordinuojančia informacijos rinkimą, sistemas, priemones ir technologijas bei atitinkamą programinę ir techninę įrangą, kuriais naudodamas verslininkas kaupia ir interpretuoja svarbią išorinę informaciją ir ja grindžia rinkodaros akcijas.

[quote]Kai kurios kompanijos rinkodaros informavimo centruose įsteigė ir specialius padalinius, kuriuose, panašiai kaip kariniuose mokymuose, galima stebėti rinkos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus. Ypač globalioms finansų institucijoms ar avialinijoms būtini sprendimai, priimami realiu laiku.[/quote]

RIC personalas duomenis gali analizuoti taikydamas modernius statistikos modelius – daugiamatę regresiją, diskriminantinę analizę, faktorinę analizę, lizdinę analizę ir jungtinę analizę. Sudėtingi sprendimo modeliai gali būti naudojami segmentuojant rinkos kainas ir reklamos biudžetą, analizuojant žiniasklaidos informaciją ir planuojant pardavimų skatinimą.

Pabaigai – apie ateitį

Atsižvelgdami į nepaliaujamai didėjančią duomenų apimtį, masinę vis galingesnių kompiuterių plėtrą ir būtinumą pertvarkyti bendrovių rinkodarą, galime tikėtis sparčios vadinamosios taikomosios rinkodaros pažangos.

Praeityje rinkodarininkai pasikliaudavo abstrakčiais modeliais, aiškinančiais, kaip rinkodaros priemonės veikia paklausą, tačiau šiuo metu esmingai didėja galimybės tiksliau vertinti ir modeliuoti.

Kai kurios bendrovės rinkodaros informavimo centruose įsteigė ir specialius padalinius, kuriuose, panašiai kaip kariniuose mokymuose, galima stebėti rinkos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus. Ypač globalioms finansų institucijoms ar avialinijoms būtini sprendimai, priimami realiu laiku.

Rinkodaros informacijos kaupimo, platinimo ir paieškos ateitis yra daug žadanti, ypač įvertinus spartų artėjimą prie naujos, „internetinės ekonomikos“. Internetas ir kompiuteriai sudaro galimybę bendrovėms diegti intranetą bei ekstranetą – per jį bendrovės gali keistis informacija su klientais, tiekėjais bei platintojais. Visa tai žada informacija paremtą rinkodarą.

Žymos

Apie autorių

Auksė Vaitkevičiūtė