Rinkodara

Praktinis gidas į ryšius su visuomene

Komunikacijos strategija, pranešimai žiniasklaidai, spaudos konferencijos

Net ir neįsigilinus į įvaizdžio formavimo, viešosios nuomonės valdymo ypatumus, dažnai galima girdėti žargoną „piaras“ (angl. public relations; liet – viešieji ryšiai).

Tik anksčiau tai buvo nepažintos sritys verslo pasaulyje, o dabar tai – kiekvienos įmonės ar organizacijos kasdienybė. Terminas „ryšiai su visuomene“ (RsV) geriausiai apibūdina šią vis labiau atrandamą sritį.

Paprasčiausiais žodžiais tariant, ryšiai su visuomene yra bendravimas, komunikacija su organizacijos viduje esančiais dalyviais ir ypač su ją supančiais objektais.

Reklamos tikslai yra rinkodarinės kilmės: populiarinti, skatinti pardavimus, gauti konkrečią naudą. Tuo tarpu pagrindinis RsV tikslas – kurti teigiamą informacinę aplinką, teigiamas asociacijas, įvaizdį apie savo bendrovę.

Komunikacijos samprata

Svarbiausias gerai vykdomos ryšių su visuomene veiklos privalumas – itin efektyvus informacijos pateikimas visuomenei, įskaitant ir tai, kad žiniasklaida žinią skleidžia sąlyginai nemokamai.

Dažnai pasitaikanti klaidinga nuomonė, kad bendrovė komunikuoja su žiniasklaida. Iš tikrųjų žiniasklaida tėra tarpininkas, pagalbinė priemonė pasiekti tikrąsias tikslines auditorijas – vartotojus.

Jas galima išskirti į dvi pagrindines grupes: vidines ir išorines (pastarosioms pasiekti ir naudojama žiniasklaida, kaip tarpininkas).

Išorinę auditoriją sudaro: visuomenė (jos nuomonė atspindi bendrovės reputaciją); finansinės grupės (akcininkai, investuotojai); komercinės grupės (partneriai, konkurentai, tiekėjai, klientai); valdžios grupės (nacionalinės bei vietinės valdžios atstovai).

Vidinę auditoriją sudaro: darbuotojai, jų šeimos nariai; darbo grupės, neoficialūs darbuotojų rateliai; profesinės sąjungos.

[quote]Dažnai pasitaikanti klaidinga nuomonė, kad bendrovė komunikuoja su žiniasklaida. Iš tikrųjų žiniasklaida tėra tarpininkas, pagalbinė priemonė pasiekti tikrąsias tikslines auditorijas – vartotojus.[/quote]

Pagrindinės tradicinės priemonės naudojamos išorės komunikacijos kanaluose: gandai; mados kūrimo tendencijos socialiniuose tinkluose; straipsniai, pranešimai žiniasklaidai; spaudos konferencijos.

Kanalai ir priemonės vidaus komunikacijai: vidinis informacijos tinklas; vidinė žiniasklaida; skelbimų lenta; darbo grupių susirinkimai.

Ryšių su visuomene plano kūrimas

Organizacijos komunikacijos kūrimas susideda iš paeiliui vykdomų etapų. Pirmiausia – strateginių ir taktinių veiksmų bei uždavinių planavimas. Kai kada kuriamos atskiros strategijos didelės svarbos ir apimties paslaugoms ar produktams.

Strategija

RsV strategijos planavimas turi nustatyti ir apibrėžti organizacijos tikslus, vertybes, misiją ir viziją, tikslines vidaus ir išorės auditorijas, galimus ir prieinamus informacijos kanalus joms pasiekti, galimas išlaidas. Komunikacijos srityje reikalinga išsikelti tikslus, nusakančius organizacijos vertinimą visuomenėje, žinomumą.

Planavimas atliekamas penkiais etapais: nustatoma apimtis; apžvelgiami ir analizuojami svarbiausi organizacijos veiklos dokumentai; nustatomi proceso dalyviai; daromos išvados ir randamos galimybės; sudaromas juodraštinis variantas tvirtinimui. Taip pat nustatomos sprendimų priėmimo procedūros.

Žymos

Apie autorių

Auksė Vaitkevičiūtė