Įmonės valdymas

Penki pokyčių vadybos principai

Ką būtina žinoti prieš inicijuojant pokyčius bendrovėje?

Principas nr. 2: valdyba turi rodyti pavyzdį

Kai darbuotojai pokyčių metu susiduria su problemomis, jų žvilgsniai krypsta į vadovus, nes būtent jie ir inicijavo šiuos pokyčius. Valdžia turi siūlyti paramą ir rodyti pavyzdį bei kryptį. Jie turi vieningai kalbėti vienu balsu ir modeliuoti būsimą darbuotojų elgseną.

Transporto verslu užsiimančioje bendrovėje valdyba nusprendė padidinti žemiausios darbuotojų grandies produktyvumą, tačiau patys tinkamo pavyzdžio nerodė ir savo veiklos neefektyvino.

[post_blocks]

Principas nr. 3: įtraukite kiekvieną organizacijos lygmenį

Į pokyčių planą turi būti įtrauktas lyderių, kurie skatins pokyčius ir prisiims už juos asmeninę atsakomybę, identifikavimas. Šie žmonės turi būti deramai apmokyti ir supažindinti su pakitusia bendrovės vizija bei strategija. Jie darbuotojams daro didžiulę įtaką.

Vienoje didelėje draudimo bendrovėje valdyba nusprendė pakeisti organizacinę struktūrą prieš pradedant kotiruoti viešoje akcijų biržoje. Iš pradžių 10 valdybos narių nustatė strategiją, viziją ir tikslus. Vėliau 60 aukščiausios grandies vadovų nustatė, kokių gebėjimų reikės norint sėkmingai išgyventi pokyčius. Galiausiai, 500 vidurinės grandies vadovų buvo supažindinti su pokyčių esme.

Buvo manoma, kad transformacija truks aštuonis mėnesis, tačiau gero pasiruošimo ir nuoseklaus įgyvendinimo įtraukiant visus organizacijos lygmenis dėka, viskas užtruko trumpai už pusmetį. Beje, šis požiūris padeda identifikuoti būsimus bendrovės lyderius.

Principas nr. 4: apie pokyčius praneškite raštu

Iš prigimties visi žmonės yra smalsūs, tad darbuotojai uždavinės įvairius klausimus apie pokyčius – dar prieš juos ir jau jų metu. Kokio dydžio pokyčiai laukia? Kiek jie truks? Kokia naujoji kryptis? Pagrindinę informaciją apie pokyčius išspausdinkite specialiuose bukletuose.

Siūlome trijų žingsnelių planą. Pirma, susidurkite su realybe ir pateikite įtikinamus argumentus, kodėl pokyčiai yra neišvengiami. Antra, įrodykite darbuotojams, kad pokyčiams yra pasiruošta ir po jų bendrovė taps stipresnė. Trečia, pateikite konkrečius žingsnius, kokiu būdu bus įgyvendinti pokyčiai.

[quote]Didžioji pokyčių sėkmės dalis priklauso nuo to, kaip stipriai į juos bus įtraukti vidurinės grandies darbuotojai – juk būtent jie kiekvieną dieną kontaktuoja su darbų vykdytojais, kurie organizacijoje sudaro kritinę masę.[/quote]

Rekomenduotina sukurti keletą skirtingų bukletų atsižvelgiant į auditoriją, kuriai bus jie skirti, t.y. vidurinės grandies vadovams, žemiausios grandies vadovams ar darbų vykdytojams.

Principas nr. 5: sukurkite nuosavybės jausmą

Didžioji pokyčių sėkmės dalis priklauso nuo to, kaip stipriai į juos bus įtraukti vidurinės grandies darbuotojai – juk būtent jie kiekvieną dieną kontaktuoja su darbų vykdytojais, kurie organizacijoje sudaro kritinę masę. Norint motyvuoti vidurinės grandies darbuotojus, pasyvaus sutikimo su būsimais pokyčiais neužtenka.

Sukurkite nuosavybės jausmą, t.y. įtraukite juos į patį pokyčių vadybos procesą. Taip pat sukurkite keletą papildomų paskatų – apčiuopiamų (finansinė premija) bei neapčiuopiamų (įtakos proceso eigai jausmas).

Didžiulėje farmacijos bendrovėje buvo inicijuoti itin ilgai truksiantys pokyčiai. Norėdama sutrumpinti ir taip ilgą periodą, valdyba nusprendė aplenkti vidurinę grandį ir tai dar prailgino transformaciją.

Po kurio laiko valdyba įsiklausė į vidurinės grandies darbuotojus, keletą jų delegavo į laikiną pokyčius prižiūrinčią komisiją, sukūrė kiekvieną savaitę vyksiantį forumą, kur kiekvienas galėjo užduoti sau rūpimus klausimus. Tai buvo virsmo taškas, po kurio pokyčiai įsibėgėjo.

[source]Šaltinis: Akademinio verslo leidinio „Strategy+Business“ straipsnis „Dešimt pokyčių vadybos principų“ (angl. „10 principles of change management“) (2004 m.). Mes atrinkome penkis svarbiausius principus, tačiau norėdami perskaityti visus dešimt originalo anglų kalba, spauskite čia.[/source]

Apie autorių

Aleksandras Pometko