Įmonės valdymas

Penki pokyčių vadybos principai

Ką būtina žinoti prieš inicijuojant pokyčius bendrovėje?

Prieš keletą dešimtmečių didelių bendrovių vadovai turėjo vieną siekiamybę sau ir savo organizacijoms – stabilumas. Akcininkai tikėjosi truputį didesnio nei planuota priaugio.

Rinkose radikalių pokyčių pasitaikydavo retai, tad vadovams tereikėdavo atlikti keletą strateginio plano korekcijų kiekvienais metais. Kainos likdavo tokios pačios, darbuotojai – tuose pačiuose darbuose.

Rinkos skaidrumas, darbo jėgos mobilumas, intensyvus kapitalo judėjimas bei pasikeitę komunikacijos kanalai viską apvertė aukštyn kojomis.

[post_blocks]

Didžiausia problema – žmonės

Daugelyje sektorių suintensyvėjus konkurencijai, bendrovių valdybos ėmė koncentruotis į tai, ko anksčiau vengė – į pokyčius. Sėkmingos bendrovės „kuria kultūrą, kuri skatina keistis visą laiką“, teigia Harvardo verslo mokyklos profesorė, Rozabeta Mos Kanter.

Besikeičiančios aplinkybės vadovams sukuria sudėtingus iššūkius. Inicijuodami pokyčius savo bendrovėse, jie sukoncentruoja dėmesį į strateginius ir taktinius planus, tačiau pamiršta žmogiškąją pokyčių vadybos pusę.

Į pastarąją įeina bendrovės kultūra, vertybės, darbuotojai bei jų elgsena. Pokyčių planai patys savaime nesukuria jokios vertės; vertė kuriama tuomet, kai planai nuosekliai įgyvendinami tūkstančių bendrovės darbuotojų.

Ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai pasižymi keturiomis savybėmis: dydis (pokyčiai paveikia visą arba didžiąją dalį organizacijos), gylis (pokyčiai stipriai paveikia bendrovės status quo), trukmė (pokyčiai trunka nuo kelių mėnesių iki kelių metų) ir strateginė svarba.

Tačiau tikrieji iššūkiai slypi individualiu lygmeniu. Jei paklaustumėte vadovų, kas jiems labiausiai neduoda ramybės pokyčių metu, jie kalbės apie darbuotojų reakciją, unikalias bendrovės vertybes bei identitetą, kompanijos kultūrą.

Nėra vienos bendros metodologijos, kuri tiktų visoms bendrovėms. Tačiau esti keletas patikrintų praktikų, įrankių bei technikų, kurias išmintingai panaudojus galima palengvinti pokyčių vadybą. Pateikiame penkis vertingiausius tokius principus.

[quote]Inicijuodami pokyčius savo bendrovėse, vadovai sukoncentruoja dėmesį į strateginius ir taktinius planus, tačiau pamiršta žmogiškąją pokyčių vadybos pusę.[/quote]

Principas nr. 1: žmonių problemas spręsti sistematiškai

Kiekvienas reikšmingas pokytis sukuria „žmonių problemas“. Pasirodo nauji lyderiai, neprisitaiko seni lyderiai, darbuotojai turi įgyti naujų įgūdžių ir visa tai vyksta vienu metu esant didžiulėje nežinomybėje.

Instinktyvus ir neplanuotas tokių problemų sprendimas gali sukurti papildomų problemų ir prailginti transformacijos laiką. Būtina iš anksto, dar prieš prasidedant pokyčiams suformuoti sistemišką požiūrį į „žmonių problemas“ ir juo vadovautis.

Tai reikalauja kruopštaus duomenų rinkimo ir analizės, planavimo ir derinimo, visai kaip kuriant naujus verslo procesus. Labai svarbu atsižvelgti į bendrovės istoriją ir esama kultūrą.

Apie autorių

Aleksandras Pometko