Asmeninis tobulėjimas

Pasitikėjimas savimi

Lyderis ir aukštas pasitikėjimas savimi yra neatsiejami dalykai

Polinkis veikti

Neveltui tikslų paragrafo pabaigoje paraginau siekti tikslų. Tikslas be veiksmo yra visiškai bevertis. Žinoma, veikti be tikslo irgi nėra gerai. Geriausia, kai užsibrėžiate aiškius tikslus, susikuriate planą (pradžiai tiks ir primityvus) ir imatės atitinkamų veiksmų.

Savimi pasitikintys žmonės pasitikėjimą įgauna tik per veiksmus ir rezultatus. Jie daugybę kartų sau įrodė, jog pelnytai gali pasitikėti savimi, dėka savo veiksmų. Net jei kartais rezultatai krypsta ne ta linkme, žinojimas, kad atidavei visas pastangas, suteikia didesnio pasitikėjimo savimi.

Didelė motyvacija

Svarbu ir tai, kaip motyvuojame save. Yra dvi pagrindinės savęs motyvavimo strategijos: malonumo siekis ir skausmo vengimas. Nors pastarasis gali mums duoti naudos tam tikromis aplinkybėmis, pastebėta, kad savimi pasitikintys žmonės motyvuoja save svajonėmis bei kitais pozityviais dalykais.

Norėdami paskatinti jus pozityviais dalykais, siūlome pradėti rašyti „Sėkmės dienoraštį“. Šiame dienoraštyje rašykite visas savo pergales, visus drąsius poelgius ir visiškai ignoruokite neigiamus dalykus. Po kiek laiko atsivertę šį dienoraštį, pamatysite didelį progresą, o pasitikėjimas savimi dar labiau sustiprės.

Pagreičio įgijimas

Pagreitis yra labai vertingas auginant jūsų pasitikėjimą savimi. Vienas Niutono dėsnių teigia, kad nejudinami objektai turi polinkį ir likti nejudinamais. Tuo tarpu jeigu jie pajuda, tai turi galimybę „atsimušti“ į kitus objektus ir taipogi išjudinti juos.

Tokį patį principą galima pritaikyti ir pasitikėjimui savimi. Pasiekę pergalę, didesnė tikimybė, kad ir sekantį kartą pasieksite pergalę. Pasitikėjimas savimi didina pasitikėjimą savimi. Uždaras, bet labai teigiamas ratas.

[quote align=“right“]Pasiekę pergalę, didesnė tikimybė, kad ir sekantį kartą pasieksite pergalę. Pasitikėjimas savimi didina pasitikėjimą savimi. Uždaras, bet labai teigiamas ratas.[/quote]

Geriausias būdas didinti pagreitį yra pradėti nuo mažų žingsnelių. Žingsnis po žingsnio ir nei patys nepastebėsite, kaip pereisite prie rimtesnių projektų, kol galų gale vieną dieną susivoksite, jog gyvenate savo svajonių gyvenimą.

Pasiryžimas

Už kiekvieną gerą potyrį mūsų gyvenime reikia mokėti. Jeigu nustatė sau tikslą, pasiryžkite mokėti už jo pasiekimą tam tikrą kainą. Visą kainą. Daugybė žmonių jums gali sakyti: „Tik nesudegink tiltų“.

Mano patarimas būtų daryti atvirkščiai. Kai išsiaiškinate ko norite, pasišvęskite šiam tikslui visu šimtu procentu ir pamirškite, jog galėjote pasirinkti kitą kelią. Trumpiau tariant – sudeginkite visus tiltus! Būtent toks pasiryžimas yra vienas svarbiausių pasitikėjimo savimi bruožų.