Asmeninis tobulėjimas

Pasitikėjimas savimi

Lyderis ir aukštas pasitikėjimas savimi yra neatsiejami dalykai

Pasitikėjimo savimi bruožai

Dabar, kai aptarėme kas yra (ne)pasitikėjimas savimi, pažvelkime į devynis savimi pasitikinčio žmogaus bruožus. Kuo didesnis kiekvienas šių bruožų, tuo labiau savimi žmogus pasitiki.

Patirtis

Akivaizdu, kad kuo daug žmogus turi praktikos bei patirties tam tikroje srityje, tuo jis labiau savimi pasitiki. Tačiau problema yra ta, jog daugelį dalykų mes darome pirmą kartą. Kaip sušvelninti pirmo karto baimę?

Visų pirma, reikia suprasti, kad pirmas kartas yra sunkiausias. Sekantys kartai yra lengvesni, kol galiausiai tampa savaime suprantami. Tikriausiai esate žaidę žaidimą, kur pirmasis lygis yra lengviausias, antras sunkesnis, o paskutinis – sunkiausias. Deja, gyvenime yra atvirkščiai. Pirmas kartas sunkiausias, o visi likusieji – lengvesni.

Geras požiūris

Vieną kartą sėdėdamas parke mačiau pro šalį einantį vaikiną, kuris užkliuvo už kažkokio akmens ir veidu tėškėsi į žemę. Kaltindamas save jis greitai atsikėlė, apsidairė aplink ar niekas nematė ir dar greičiau nuėjo toliau.

Po geros valandos pro šalį ėjo mergina, kuri taipogi užkliuvo už to akmens ir skaudžiai pagriuvo. Šįsyk jos reakcija buvo kitokia – ji ėmė garsiai juoktis. Ji juokėsi taip, tarytum, tai būtų buvusi linksmiausia jos gyvenimo patirtis. Šiaip ne taip atsikėlusi nusišypsojo ir nuėjo toliau.

Savimi pasitikintys žmonės interpretuoja įvykius taip, kaip mergina iš antrosios situacijos. Jūs patys sprendžiate – juoktis ar verkti. Jeigu jus kažkas įžeidė, turite suvokti, jog tai tik kito žmogaus nuomonė.

Ryžtingumas

Savimi pasitikintys žmonės priima sprendimus greitai ir su užbaigtumo gaidele. Kai jie priima sprendimą, jie pasirįžta jį įgyvendinti. Jie retai pakeičia savo sprendimus. Taip yra todėl, kad savimi pasitikintys žmonės žino, ko nori.

[quote align=“right“]Tikriausiai esate žaidę žaidimą, kur pirmasis lygis yra lengviausias, antras sunkesnis, o paskutinis – sunkiausias. Deja, gyvenime yra atvirkščiai. Pirmas kartas sunkiausias, o visi likusieji – lengvesni.[/quote]

Taipogi, jie klausosi savo vidinio balso, nuojautos. Nors jie neignoruoja aplinkinių nuomonės bei nebijo prašyti patarimų, tačiau galutinį sprendimą priima „pasitaręs“ su savimi.

Įtaka ir kontrolė

Savimi pasitikintys žmonės turi įtaką. Jie daro įtaką aplinkai, savo emocinei būklei, nuostatoms ir veiksmams. Tuo tarpu žmonės, kurie nepasitiki savimi ir neturi įtakos, dažniausiai atsiprašinėja.

Įtaką turintys žmonės gyvena, tarytum, savo pačių sukurtoje visatoje. Jei jie nežino, kaip gauti tą ar aną dalyką, jie ima manyti, kad egzistuoja kažkoks resursas, kuris padės tą dalyką gauti. Svarbiausia yra tai, kad šie žmonės visuomet turi daugiau pasirinkimų ir laisvę.

Aiškūs tikslai

Savimi pasitikintys žmonės žino, ko nori. Kitaip tariant, jie turi tikslus. Egzistuoja daugybė tekstų ir knygų, mokančių kaip nusistatyti tikslus. Tačiau geriausia į viską žvelgti kuo paprasčiau.

Kaip svajojate gyventi po 20 metų (svajonė)? Ką ketinate padaryti, kad priartėtumėte prie svajonės per ateinančius 5 metus (ilgalaikis tikslas)? Ką ketinate padaryti, kad priartėtumėte prie ilgalaikio tikslo per sekančius metus (trumpalaikis tikslas)? Suskaidykite savo sekančius metus į dar mažesnius tikslus (užduotis) ir siekite jų.