Asmeninis tobulėjimas

Netobulas lyderis

Ir tuo patenkintas. Kodėl užuot tapus "visų galų" meistru geriau išnaudoti savo stiprybes?

Vizijos kūrimas (angl. visioning)

Aplinkos jautimas ir ryšių mezgimas yra „įgalinami“ (angl. enabling) lyderystės įgūdžiai. Jie padeda nustatyti sąlygas, kurios motyvuoja ir skatina imtis pokyčių. Likę du įgūdžiai reikalauja kūrybiškumo kūrybą ir polinkio į veiksmą.

Pradėkime nuo vizijos kūrimo. Tai procesas, kurios metu kuriamas patrauklios ateities vaizdas. Jei aplinkos pajautimas nubrėžia žemėlapį tokį, koks jis yra, tai vizijos kūrimas nubrėžia žemėlapį tokį, koks jis galėtų būti.

Vizijos sukūrimas yra daug daugiau nei vien tik jos konstatavimas. Taip pat, bendra vizija ilgainiui keičiasi, tai nėra statinis dalykas. Kaip aplinkos pajautimas, taip ir vizijos kūrimas yra dinamiškas ir bendradarbiavimo reikalaujantis procesas (žr. iliustraciją nr. 3).

Galiausiai, vizija suteikia darbuotojams prasmės jausmą. Kiekvienas žmogus nori sukurti kažką didesnio už save patį, tad sukūrę visuomenei indėlį kuriančią viziją, jūs motyvuosite darbuotojus. Naudokite iliustracijas, metaforas bei istorijas savo vizijai perteikti.

Naujovių diegimas (angl. inventing)

Net ir pati patraukliausia vizija yra nieko verta, jei ji „pakyla“ aukščiau bendrovės kasdienybės ir realybės. Privalote surasti būdus vizijai įgyvendinti. Naujovių kūrimas yra panašus į vykdymą (angl. execution), tačiau žodis „naujovė“ pažymi, jog procesas reikalauja kūrybiškumo ir komandinio darbo.

Norint realizuoti viziją, paprastai neužtenka daryti to, ką darėte ligi šiol. Būtina sugalvoti ir sumodeliuoti naujus veiklos organizavimo ryšius. Henris Fordas į istoriją įėjo kaip žmogus, sukūręs naują būdą organizuoti automobilių gamybos darbą, t.y. pasitelkus konvejerį.

Didžiulis mastas nėra būtina sąlyga norint sukurti kokią naujovę. Tiesą pasakius, naujovė sukuriama kiekvieną kartą, kai koks žmogus sugalvoja ir įgyvendina naują būdą senai problemai išspręsti. Šis reiškinys pasaulyje vyksta kiekvieną dieną.

Apibendrinus galima teigti, jog lyderiai privalo kurti arba inicijuoti naujovių (inovacijų) kūrimą bei diegimą savo įmonėse. Šis procesas reikalauja tiek kruopštumo, tiek kūrybiškumo (žr. iliustraciją nr. 4).

Balansavimas ties keturiais komponentais

Aplinkos jautimas, ryšių mezgimas, vizijos kūrimas ir naujovių diegimas yra tarpusavyje susiję komponentai. Nejausdami aplinkos, neturėsite veiklos atskaitos taško. Neužmezgę ryšių, darbuotojai bus priversti dirbti izoliuotai, dar blogiau, jie tai darys siekdami skirtingų tikslų. Nesukūrus vizijos, neturėsite kryptingumo jausmo. Nediegdami naujovių, vizija liks tik gražia neįgyvendinta iliuzija.

Joks lyderis negali puikiai susidoroti su visais keturiais komponentais. Dažniausiai lyderiai yra stiprūs vienoje ar keliose komponentuose. Pavyzdžiui, buvęs „Intel“ vadovas Andy Grove’as buvo jautrus aplinkai ir visuomet aptikdavęs sekančius IT proveržius, suteikiančius konkurencinį pranašumą bendrovei.

[quote]Aplinkos jautimas, ryšių mezgimas, vizijos kūrimas ir naujovių diegimas yra tarpusavyje susiję komponentai. Nejausdami aplinkos, neturėsite veiklos atskaitos taško. Neužmezgę ryšių, darbuotojai bus priversti dirbti izoliuotai, dar blogiau, jie tai darys siekdami skirtingų tikslų. Nesukūrus vizijos, neturėsite kryptingumo jausmo. Nediegdami naujovių, vizija liks tik gražia neįgyvendinta iliuzija.[/quote]

Buvęs „Southwest Airlines“ vadovas Herbas Kelleheris gebėdavo užmegzti puikius ryšius. Akademiniame žurnale „Lyderis lyderiui“ (angl. „Leader to Leader“) jis rašė: „Mes nebijome bendrauti su klientais emocingai. Mes nebijome pasakyti jiems: „Mes mylime jus.“ Nes mes iš tiesų juos mylime.“ Su tokiais emociniais ryšiais neišvengiamai sugeneruojamas pelnas ir patraukli investicinė grąža.

Kitas pavyzdys yra vizionierius Styvas Džobsas, kurio ambicingos svajonės ir įtaigus jų perteikimas padėjo suklestėti „Apple“, „Next“ ir „Pixar“ bendrovėms. Tuo tarpu Meg Whitman, buvusi „eBay“ vadovė padėjo įgyvendinti ankstesniojo bendrovės vadovo Pjero Omidyaro internetinio aukciono viziją. Ji surado naujus būdus, kaip būtų galima efektyviai organizuoti logistikos darbą ir užtikrinti produktų saugumą.

Kai lyderiai identifikuoja savo įgūdžius, stiprybių bei silpnybių rinkinį, jie privalo rasti žmones, kurie kompensuos jų trūkumus. Jei samdysite tik į save panašius žmones, verslas nebus perspektyvus. Lyderio atsakomybė yra sukurti tokią aplinką, kurioje dirbantys žmonės papildyti vienas kito trūkumus.