Įdomybės

Mafijos verslo principai

Buvęs kriminalinio pasaulio atstovas racionalizuoja savo patirtį

Mafijos verslas yra verslas. Mes nemėgstame skriausti žmonių, traiškyti jiems pautų, laužyti pirštų, daužyti girnelių, spardyti užpaka­lių.

Po velnių, dažnai tam, kad įsigytume draugų, mes dosniai dalijame žmonėms pinigus. Ar gali būti amerikietiškesnis būdas? Mes tiesiog norime, kad viskas būtų taip, kaip norime, kai mums to reikia.

Jei žmogus tai supranta ir bendradarbiauja, viskas gerai. Bet jei susipyksi su mumis, tavęs neišgelbės niekas – nei teismai, nei policija, nei Kongresas, nei dar kokia valdžia.

[post_blocks]

Įtakingesni už „General Electric“ korporaciją

Girdėjai apie surenkamus žaisliukus? Tai štai – vyriausybė kaip tik ir yra toks žaisliukas mūsų rankose. Ji priklauso mums, mes ją kontroliuojame. O neturime ir nekontroliuojame tik to, kam neverta gaišti laiko.

Vienas iš mūsų prieš daug metų labai protingai pasakė: „Mes didesni už General Electric korporaciją“. Galiu garantuoti, vaikinai, kad šiandien mes tikrai daug di­desni už ją.

Kaip mes to pasiekėme? Senamadiškais būdais. Žmo­nės dirba su žmonėmis vadovaudamiesi senosiomis ver­tybėmis – štai ir viskas. Supratai? Ačiū Dievui, žmonės vra žmonės.

Žmogaus prigimtis nuspėjama. Žmonės reaguoja į stimulus, paskatas. Jie vis dar tiki senosiomis vertybėmis. O iš jų, be abejo, svarbiausios yra godumas ir baimė.

Pagrindiniai mafijos verslo principai

  • Užsiimk verslu su svetimais taip, tarsi jie būtų tavo broliai, o su broliais – tarsi jie būtų tau svetimi.
  • Rūpinkis savo reikalais, bet domėkis ir kitais, kuriems sekasi. Jei tavo kaimynas keliasi anksti, kelkis anksčiau už jį.
  • Mums priklauso viskas, ką sugebame pasiimti ir iš­laikyti. Prašyti kainuoja brangiau nei pirkti, o pirkti – brangiau nei pasiimti.
  • Niekad neduok kitiems tokių verslo patarimų, iš kurių pats neturėtum naudos.
  • Svarbiausias dalykas verslo santykiuose yra doro žmo­gaus reputacija, geras vardas. Jei sugebėsi nuoširdžiai ir įtikinamai apsimesti, kad esi doras, tavęs laukia sėkmė, gali neabejoti.
  • Verslo Aukso taisyklė skamba taip: kas stipresnis, tas nustato taisykles ir pasiima aukso puodą.
  • Jei puodas verda, maišyk ilgu šaukštu. Jei namas už­ sidegė, pasišildyk prie ugnies.
  • Niekada nesinaudok gautais verslo patarimais prieš tai nesužinojęs, ką apie juos mano kiti. Tavo partneriai ar bendrininkai, kuriais pasitiki, galbūt trokšta tavo žlu­gimo, todėl būk atsargus.
  • Geriau žvirblis saujoje nei briedis girioje.

Dar keletas taktiškų manevrų

Labai gaila, bet jei tau pradeda per daug sektis, su­silauki valdžios dėmesio. O jei tau nesiseks, atsidursi už grotų. Daugelis mūsų versle pradėję eiti vedančiu į sėkmę keliu buvo palaidoti po juo tiesiogine to žodžio prasme.

Mūsų versle – kaip ir visose į ateitį žvelgiančiose dabarties kompanijose – ryški tendencija susijungti su kitomis sėkmingai veikiančiomis kompanijomis arba įsigyti jas. Dažnai tat įmanoma tik po atkaklios kovos.

[quote]Labai gaila, bet jei tau pradeda per daug sektis, su­silauki valdžios dėmesio. O jei tau nesiseks, atsidursi už grotų. Daugelis mūsų versle pradėję eiti vedančiu į sėkmę keliu buvo palaidoti po juo tiesiogine to žodžio prasme.[/quote]

Girdėjote apie priešo prijungimą? Mes pirmieji pradėjome tai daryti. Šioje sistemoje dideli vagys karia mažus.

Deja, kai kurie iš mūsų tiek priešiškų, tiek draugiškų prijungimų pasibaigė prijungtos kompanijos bankrotu. O kai kuriuos tų kompanijų vadovus teko nurašyti į nuostolius.

Vis dėlto mums aukščiau visko principai: garbė, kerš­tas, solidarumas. Žinome, kad teisybės galime tikėtis tik tiek, kiek sugebėsime jos išsikovoti. Pagarbą mes nusi­pelnome.

Turėk visa tai galvoje, kai kopsi karjeros laiptais. Ko­piant tau ant nugaros visą laiką matysis ryškiai nupieštas taikinys. Ir dar: kas ieško, tas randa… Tik kartais geriau nerasti, tiesa?

[source]Šaltinis: Anonimo parašyta knyga „Mafijos patarimai. Verslo Makiavelio vadovas“ (2006 m.), kurią Lietuvoje yra išleidusi „Alma Litter“ leidykla. Norėdami ją įsigyti, apsilankykite čia.[/source]
Žymos

Apie autorių

Tomas Marčiulaitis (svečias)