Personalo valdymas

Komandinis darbas

Samprata, raidos etapai, specifika, tipai, jos įtaka darbo rezultatams ir apibendrinimas

Aukščiausią statusą turi grupės lyderis, žemiausią – atstumtasis ar izoliuotasis. Tai gali sukelti tam tikrų problemų, nes komandos nariai, siekdami palaikyti ar pagerinti savo statusą, gali mėginti manipuliuoti kitais grupės nariais. Norėdami išvengti panašių situacijų dalykitės informacija.

Keitimasis žiniomis ir emocijomis būtinas, kai norima išsiaiškinti socialinius vaidmenis ir asmeninius santykius. Bendraudami su komandos nariais tinkamai parinkite vadovavimo techniką (nurodymą, įtikinėjimą, bendradarbiavimą, delegavimą) tam tikram konkrečiam asmeniui.

Taigi formuodami komandą ir norėdami daryti įtaką jos raidai neužmirškite atkreipti dėmesio į psichologinį klimatą. Įvertinkite komandos narių vertikalius ir horizontalius tarpusavio santykius, darbo sąlygas, darbuotojų poilsį. Stenkitės pasirinkti tinkamą vadovavimo stilių, nes vadovo autoritetas ir vadovavimo metodai lemia santykius komandoje.

Siekdami komandos veiklos efektyvumo įdiekite ir tam tikrą vertinimo sistemą. Pripažindamas ar įvertindamas komandos narių poreikius, padidindamas atlyginimą už sėkmingą darbo ar užduočių atlikimą paskatinsite komandos narius tobulėti. Sukurkite malonią darbo aplinką. Seni baldai ar vos veikiantis kompiuteris tikrai neskatina geriau dirbti.

Taigi norėdami tobulinti komandą laikykitės šių reikalavimų:

  • Planuokite;
  • Skirstykite bei vertinkite komandų, atskirų darbuotojų ir savo darbą;
  • Nustatykite ir atnaujinkite komandų ir atskirų darbuotojų tikslus;
  • Planuokite renginius;
  • Taikykite darbo metodus, padedančius pasiekti tikslus;
  • Užtikrinkite grįžtamąjį ryšį.

Komandų tipai

Žinoma, pastebėjote, kad jūsų organizacijoje daugelis darbuotojų susiburia į nedideles grupes ir atskirų grupės narių pastangos papildo vienos kitas. Čia verta pakalbėti apie komandų tipus. Galime išskirti daug kriterijų, pagal kuriuos gali būti klasifikuojamos komandos.

Paprasčiausia yra komandavimo komanda, kurią sudaro vadovas ir jam pavaldūs darbuotojai. Dar viena formali organizacijos komanda – komitetas, kuris paprastai sudaromas ilgalaikėms ir specifinėms organizacijos užduotims atlikti. Kitas tipas – projekto komanda. Tai laikina grupė, suformuota tik tam tikrai problemai išspręsti. Kokybės būrelis – komanda, atliekanti tyrimus, ieškanti sprendimų ir teikianti pasiūlymus organizacijos vadovams.

[quote]Taigi formuodami komandą ir norėdami daryti įtaką jos raidai neužmirškite atkreipti dėmesio į psichologinį klimatą. Įvertinkite komandos narių vertikalius ir horizontalius tarpusavio santykius, darbo sąlygas, darbuotojų poilsį. Stenkitės pasirinkti tinkamą vadovavimo stilių, nes vadovo autoritetas ir vadovavimo metodai lemia santykius komandoje.[/quote]

Iš esmės galime išskirti tris pagrindinius komandų tipus:

Problemų sprendimo komandas paprastai sudaro 5–12 asmenų, atstovaujančių įvairiems organizacijos padaliniams. Komandos nariai susitinka 1–2 kartus per savaitę darbo kokybės, efektyvumo ir darbo sąlygų tobulinimo būdams aptarti.

Specialiosios komandos rūpinasi darbo reformomis, naujos technologijos kūrimu ii diegimu, bendrauja su užsakovais ir klientais, atlieka atskirų funkcijų koordinatoriaus vaidmenį. Viena svarbiausių specialiųjų komandų užduočių – pagerinti bendradarbiavimą tarp padalinių ir vadovų.

Savivaldos komandas sudaro nuo 5 iki 15 žmonių, gaminančių tam tikrą produktą arba teikiančių tam tikras paslaugas. Komandos nariai išmoksta spręsti visas užduotis, todėl atlikdami įvairius darbus gali keistis tarpusavyje. Savivaldos komandos prisiima valdymo atsakomybę.

Komandinė ar individuali veikla?

Įvertinus komandinio darbo pranašumus, nejučia kyla klausimas – nejau visuomet komandinis darbas geresnis už individualų. Žinoma, ne. Nederėtų pamiršti, kad tiek grupinis, tiek individualus darbas turi ir pranašumų, ir trūkumų.

Manau, sutiksite, kad komandinė veikla naudinga, kai reikalinga įvairių sričių informacija, žinios ir sugebėjimai, kai sprendimas nėra akivaizdus, kai problemai išspręsti ir tikslams pasiekti būtinos įvairios idėjos ir bendradarbiavimas. Tuo tarpu nesudėtingoms užduotims, paprastiems klausimams ir problemoms, kurių sprendimo būdas tikslus ir aiškus, ar problemoms, turinčioms logišką, subtilią priežastį, išspręsti pakanka ir individualių pastangų.

Taigi apibendrindami galime teigti, kad pagrindiniai komandos darbo principai yra bendradarbiavimas, įsiklausymas į kito komandos nario nuomonę, pasitikėjimas ir pripažinimas bei tarpusavio pagalba. Grupė laimėjimų dažnai pasiekia dėl darbuotojo atlikto individualaus darbo, o komandos darbo produktas – ir individualus, ir visos komandos veiklos rezultatas.

Žymos