Finansai

Kaip sumažinti verslo riziką?

Samprata, rūšys, įvertinimas, patarimai kaip jos vengti

Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas

Kiekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę riziką. Nė viena įmonė nėra garantuota, kad jos veikla visą laiką bus tęstina, kad jos paslaugos nuolat turės paklausą. Gali tekti atleisti darbuotojus, daryti papildomas išlaidas.

Įmonės vadovai, siekdami didesnio pelno, imasi rizikingos veiklos, o nenorintys rizikuoti dažniausiai merdi arba, neišlaikę konkurencijos, bankrutuoja. Todėl įmonių vadovai turi mokėti įvertinti savo verslo riziką, žinoti jos ribas.

Dažnai rizika apibrėžiama kaip šansas kažko netekti (padaryti nuostolius, išlaidas), ir šis apibrėžimas tinka neigiama termino reikšme. Tačiau tikslesnis apibrėžimas bus, jeigu sakysime, kad rizika – neužtikrintumo ir nežinomybės sinonimas.

Praktikoje daugelis neapibrėžtų įvykių neprognozuojami ir nekontroliuojami. Todėl, netgi esant geriems sprendimams, galima patirtį nuostolius. Visiškai išvengti rizikos negalima, nes, siekiant išvengti vienos rizikingos situacijos, galima patekti į kitą. Netgi absoliutus neveikimas susietas su praleistų galimybių rizika.

Kiekvienas vadybininkas turi žinoti, kokia rizika dominuoja ir kokios galimos pasekmės. Tenka pažymėti, kad rizikos supratimas labai individualus. Ryžtas rizikuoti dažniausiai priklauso nuo ankstesnių sprendimų. Kadangi šiuolaikinė rinkos aplinka neįmanoma be rizikos, tai yra išskiriamos šios pagrindinės verslo rizikos rūšys:

Verslo rizikos mažinimo būdai

Norint sumažinti riziką, reikia ją valdyti. Praktikoje svarbu ne tik įvertinti riziką, mokėti ją valdyti, bet ir siekti ją sumažinti. Rizikos laipsnio sumažinimas – tai rizikos tikimybės bei nuostolių apimties sumažinimas. Dažniausiai taikomi tokie projektų ar sprendimų bei visos veiklos rizikos sumažinimo būdai:

[quote]Praktikoje daugelis neapibrėžtų įvykių neprognozuojami ir nekontroliuojami. Todėl, netgi esant geriems sprendimams, galima patirtį nuostolius. Visiškai išvengti rizikos negalima, nes, siekiant išvengti vienos rizikingos situacijos, galima patekti į kitą. Netgi absoliutus neveikimas susietas su praleistų galimybių rizika.[/quote]

Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių

Dažniausiai tarpininkams perduodamos netiesioginės veiklos funkcijos, dėl kurių vykdymo jie prisiima riziką. Pavyzdžiu gali būti prekybos tarpininkams perduodamos tiekimo funkcijos. Frančizės atveju, frančizės pirkėjams perduodamos prekybos funkcijos.

Rizikos draudimas

Išsivysčiusiose užsienio šalyse yra gerai išvystyta draudimo rinka, įmonės tuo plačiai naudojasi, drausdamos turtą, išteklius, kreditus, netgi valiutinių lėšų nuvertėjimą dėl valiutų kurso svyravimų ir pan. Dėl to sumažėja netikėti nuostoliai.

Lėšų rezervavimas nenumatomoms išlaidoms

Nuostolių kompensavimui gali būti panaudotos tos pačios verslo subjekto specialiai tam tikros lėšos, pvz. įmonė tam gali sukaupti specialų fondą. Savidrauda apibrėžiama kaip specialaus rezervinio fondo sudarymą ir nuostolių padengimą nuosavo apyvartinio turto sąskaita, – tai rizikos finansavimo sistema, kurios pagalba žemės ūkio subjektas gali apsidrausti kaupdamas lėšas nuostolių kompensavimui.

Taigi, rizika yra nuolatinė bet kurios žmogaus veiklos, taip pat ir ekonominės bei finansinės, dalis. Galima iš anksto priimti sprendimus, mažinančius riziką, tačiau jos išvengti neįmanoma. Be to, rizika skatina ūkinę bei finansinę veiklą, o įmonės paprastai kartais būna linkusios labiau rizikuoti, o kartais elgiasi atsargiai.

Apie autorių

Rimantė Balsienė