Finansai

Kaip įsteigti mažąją bendriją?

pixabay.com: PublicDomainPictures
Keturi žingsniai, kaip įkurti mažąją bendriją (+ steigimo dokumentai)

2012 metų rugsėjo 1-ąją dieną įsigaliojusi nauja veiklos forma – mažoji bendrija (MB) – tapo itin mėgstama jaunųjų verslininkų tarpe. Priežastis labai paprasta – įsteigti MB yra patogiau ir pigiau nei uždarąją akcinę bendrovę (UAB), o būtent šie du kriterijai yra itin svarbūs pradedančiajam verslininkui.

Nors internete netrūksta informacijos apie tai, kaip įsteigti ir valdyti mažąją bendriją, pasigendu tvarkos ir nuoseklumo. Būtent todėl nusprendžiau parašyti vieną išsamų ir konkrečiais žingsniais paremtą tekstą apie tai, kaip įsteigti mažąją bendriją. Pateiksiu ne tik informaciją, bet ir steigimui būtinus dokumentus.

Žingsnis nr. 1: bazinės informacijos turėjimas

[quote]Pavyzdinės steigimo akto formos:
kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas (.doc)
kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas (.doc)

Pavyzdinės steigimo sutarties formos:
kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas (.doc)
kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas (.doc)[/quote]

Iš pradžių priminsiu jums pagrindinę informaciją apie MB veiklos formą. MB steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys ir jos dalyviai yra vadinami nariais. Iš viso, MB gali būti ne daugiau kaip dešimt steigėjų arba narių.

Mažosios bendrijos kapitalo dydį nusistato patys nariai, t.y. įstatymas nenustato reikalavimo dėl minimalaus įstatinio kapitalo. Bendrijos nario įnašas yra MB perduotas nariui nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris tampa mažosios bendrijos nuosavybe.

Žingsnis nr. 2: steigimo sutarties (akto) sudarymas

Kai mažosios bendrijos steigėjų yra du ar daugiau sudaroma steigimo sutartis, o jei steigėjas yra vienas – sudaromas steigimo aktas. MB steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai. Steigimo sutartyje turi būti:

 1. Mažosios bendrijos steigėjai;
 2. Mažosios bendrijos pavadinimas;
 3. Mažosios bendrijos buveinė;
 4. Teisinė forma – mažoji bendrija;
 5. Mažosios bendrijos vadovas (jeigu jis bus paskirtas);
 6. Steigėjų įnašai į mažąją bendriją, jų dydžiai;
 7. Asmuo, turintis teisę veikti mažosios bendrijos vardu;
 8. Sandorių steigiamos mažosios bendrijos vardu sudarymo ir tvirtinimo tvarka;
 9. Mažosios bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
 10. Mažosios bendrijos steigimo sutarties sudarymo data.

Jeigu MB steigia du ar daugiau narių ir nuspręsta, jog narių susirinkimas bus MB valdymo organas, steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodytas MB atstovas, jo teisės ir pareigos. Jeigu MB steigimo sutartyje nurodomas fizinis asmuo, privalo būti nurodyti šio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.

[quote]Pavyzdiniai nuostatai:
kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir MB yra vienas narys (.doc)
kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir MB yra vienas ar daugiau narių (.doc)
kai MB vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir MB yra vienas narys (.doc)
kai MB vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir MB yra vienas ar daugiau narių (.doc)[/quote]

Žingsnis nr. 3: nuostatų sudarymas ir pasirašymas

Mažosios bendrijos nuostatai yra dokumentas, kuriuo MB vadovaujasi savo veikloje. Steigiamos MB nuostatus turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Nuostatuose turi būti nurodyta:

 1. Mažosios bendrijos pavadinimas;
 2. Teisinė forma – mažoji bendrija;
 3. Mažosios bendrijos veiklos tikslai;
 4. Mažosios bendrijos valdymo organai ir jų kompetencija;
 5. Mažosios bendrijos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jeigu mažoji bendrija turės vienasmenį valdymo organą;
 6. Mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimo tvarka;
 7. Mažosios bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno MB narių asmeniniams poreikiams tenkinti, paėmimo ir gavimo tvarka, sąlygos;
 8. Naujų mažosios bendrijos narių priėmimo tvarka;
 9. Mažosios bendrijos nario savanoriško pasitraukimo MB tvarka;
 10. Atsiskaitymo su mažosios bendrijos nariais, savanoriškai pasitraukiančiais iš mažosios bendrijos, tvarka;
 11. Mažosios bendrijos narių susipažinimo su MB dokumentais ir kita informacija tvarka;
 12. Mažosios bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises tvarka;
 13. Šaltinis, kuriame skelbiami mažosios bendrijos vieši pranešimai;
 14. Mažosios bendrijos nuostatų keitimo tvarka;
 15. Mažosios bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
 16. Mažosios bendrijos nuostatų sudarymo data;
 17. Kitos nuostatos, kurios pagal teisės aktus turi būti nurodytos MB nuostatuose.

Tais atvejais, kai MB yra vienas narys, punktų 6, 9, 10, 11 ir 12 nustatyti neprivaloma. Mažosios bendrijos organų kompetencijos, MB vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos, MB atstovo kompetencijos, MB nuostatų keitimo tvarkos nurodyti nereikia, jeigu ši kompetencija ar tvarka nesiskiria nuo MB įstatyme nustatytos kompetencijos.

Žingsnis nr. 4: dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui

Taigi, kai surašyti ir pasirašyti steigimo sutartis (aktas) bei mažosios bendrijos nuostatai, šie bei kiti dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui. Tarp kitų būtinų dokumentų gali būti tam tikros licencijos. Nuo to momento – nuo jos įregistravimo JAR – laikoma, kad MB yra įsteigta, o visi jos steigėjai tampa naujos MB nariais.

[source]Šis straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Daiva Bosienė