Įmonės valdymas

Kaip įgyvendinti pokyčius įmonėje?

Keturi sėkmingų permainų įmonėje žingsniai

XV amžiaus Florencijos politikas ir filosofas Nikolo Makiavelis yra pasakęs: „Nėra nieko sunkiau valdomo, nieko rizikingesnio ir mažiau užtikrinto nei vadovavimas įvedant naują tvarką.“ Jis buvo teisus. Tad, kaip įmonės vadovas turi įgyvendinti pokyčius įmonėje, kuri savo veiklą grindžia pasenusiomis praktikomis?

Yra vadovų, teigiančių, jog už įmonę atsakingi žmonės ją turi keisti mažiausiai jas trejus metus. Toks požiūris gali pasirodyti keistas. Juk pokyčiai yra poreikio, o ne laiko klausimas, tiesa? Vis dėlto, atnaujinimas ir verslo „perkrovimas“ būtinas, nes ilgainiui atsiranda neefektyvių verslo procesų, kuriuos būtina tvarkyti.

[post_blocks]

Šiandien pokyčių ir įmonės restruktūrizavimo klausimai užima svarbiausią vietą vadovų darbotvarkėse. Efektyvus vadovavimas įgyvendinant permainas yra itin svarbus. Sėkmės atveju generalinis direktorius tampa didvyriu, o nesėkmės – netenka darbo po pusmečio. Jeigu nusprendėte imtis pokyčių, kaip tą padarysite? Yra keturi esminiai žingsniai.

Būtinybės nustatymas

Pirmame etape labai svarbu atsakyti į paprastą klausimą: „Kodėl mums reikia pasikeisti?“ Reikia suformuoti komandą, kuri atliktų esamos situacijos ir galimos situacijos analizę. Geriausia, jog į šiuos pasitarimus nebūtų įtraukti svarbūs vadovai, nes taip bus atitrauktas dėmesys nuo pagrindinės šių vadovų funkcijos – užtikrinti verslo stabilumą.

Įmonės vadovas turi sukurti pokyčių viziją, kuri atspindėtų, kas šiuo metu įmonėje yra negerai ir kodėl pokyčiai yra reikalingi. Taip pat reikia pateikti, ko galima tikėtis įgyvendinus tam tikrus pokyčius bei kaip tai padidins įmonės vertę bei pelningumą. Užsitikrinkite, jog vadovų komanda tinkamai suprastų laukiančių permainų poreikį.

Pasirengimas pokyčiams

Fizinis pasirengimas apima produktų ir paslaugų suteikiamą vertę klientams, verslo procesus bei technologijas, kurių reikia pokyčiams įgyvendinti. Įmonės vadovas turi susipažinti su detalėmis, suprasti, kokią įtaką turės kiekvienas pokytis, kaip bus kuriama vertė. Dar svarbiau, pasirinkti žmones, kurie padės įgyvendinti pokyčius (žr. iliustraciją).

Uoliausieji ir turintys daugiausia gebėjimų yra „Liūtai“ – jie turėtų aktyviai dalyvauti įgyvendinant pokyčius. Neuolūs, bet turintys gebėjimų – „Asilai“ – turėtų gauti konkretų darbą, bet neįsitraukti į pokyčių programą. Uolūs, bet dar neturintys gebėjimų – „Jaunikliai“ – turėtų būti ugdomi. Tuo tarpu „Drontų“ reikia kuo greičiau atsikratyti.

[quote]Yra vadovų, teigiančių, jog už įmonę atsakingi žmonės ją turi keisti mažiausiai jas trejus metus. Toks požiūris gali pasirodyti keistas. Juk pokyčiai yra poreikio, o ne laiko klausimas, tiesa? Vis dėlto, atnaujinimas ir verslo “perkrovimas” būtinas, nes ilgainiui atsiranda neefektyvių verslo procesų, kuriuos būtina tvarkyti.[/quote]

Pokyčių įgyvendinimas

Viena svarbiausių vadovo funkcijų įgyvendinant permainas – bendravimas su darbuotojais. Pačioje pradžioje atsiranda nauji procesai, o tai dažnai kelia problemas. Kai kuriems darbuotojams tokios „naujovės“ neatrodo patrauklios, todėl jie pasinaudoja tai kaip argumentu grįžti prie ankstesnių procesų. Įmonės vadovas turi perkalbėti juos.

Svarbiausia, jog pats vadovas savo veiksmais rodytų, kad įmonė gali pereiti sunkų etapą ir tapti stipresne. Jis turi užtikrinti, kad permainos būtų įgyvendintos pagal jo viziją bei nuosekliai pagal susikurtą programą. Jei įmanoma, reikia paspartinti pokyčius savo pavyzdžiu.

Palaikymas po pokyčių

Nors, atrodo, pokyčiai jau įgyvendinti, kai kuriems darbuotojams vis dar gali norėtis grįžti prie senosios tvarkos. Šioje vietoje labai gelbsti įgyvendinimo apžvalga. Suorganizuokite bendrą konferenciją ir apžvelkite kas buvo pasiekta. Aptarkite su kolegomis, ko pasimokėte ir ar buvo galima kai kuriuos procesus įgyvendinti dar geriau?

Žinoma, visų darbuotojų į pasitarimų kambarį, tikėtina, nesutalpinsite. Tad suorganizuokite didesnį renginį ir pakvieskite kiek įmanoma daugiau darbuotojų, o dar geriau – visus. Praneškite, jog pokyčiai baigėsi. Atšvęskite darbuotojų pasiekimus. Svarbiausia, jog jie žinotų – įmonė atvertė naują istorijos puslapį, kančios pasibaigė.

Buvęs IT bendrovės CDW vadovas Michael Krasny sakė: „Parodykite man sėkmingai dirbančią įmonę, o aš parodysiu jums tokią, kuri nuolat keičiasi.“ Anot jo, pokyčiai verslui suteikia energijos, leidžia greičiau reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką ir efektyvinti įsisenėjusius verslo procesus.

[source]Šaltinis: Marko Thomaso, Garry Mileso ir Peter Fisko knyga “Pilnavertis vadovas: įmonės vadovo gidas į puikų rezultatyvumą” (angl. “The Complete CEO: The Executive’s Guide to Consistent Peak Performance”) (2006 m. birželis). Norėdami įsigyti šią knygą, apsilankykite el. komercijos parduotuvėje “Amazon.com”, paspaudus čia.[/source]

Apie autorių

Peter Fisk