Rinkodara

Juodieji viešieji ryšiai

Pažintis su juodosiomis viešųjų ryšių technologijomis

Jei yra dvi vienodos kompetencijos, patirties ir gabumų bendrovės, klientas pasirinks tą, kurios reputacija yra geresnė. Šiame straipsnyje apžvelgsime kaip kovoti su reputacijos gadintojais ir duoti jiems stiprų atkirtį.

Neabejoju, jog daugumai šio straipsnio pavadinimą pamačiusi žmonių mintys siejasi su grėsmingumu ir purvo drabstymu. Jei paklausčiau, kas yra juodieji viešieji ryšiai (VR), dauguma pasakytų: „užsakomieji straipsniai“.

Deja, šio metodo nereikėtų priskirti juodiesiems VR. Atvirkščiai – juodieji VR turėtų simbolizuoti kilnų ir visuomeniškai naudingą tikslą. Tai gali būti kova už sąžiningą konkurenciją, kova už žmogaus teises, demokratiją, švarią aplinką, vartotojo teises ir t.t.

Bet kuri įmonė siekianti tapti stambia „žaidėja“ rinkoje privalo taikyti juodųjų VR metodus. Tai – būtina sąlyga norint išlikti konkurencinėje kovoje. Šiuolaikiniame kapitalistiniame pasaulyje įmonė nemokanti dalyvauti VR kautynėse tiesiog neišgyventų.

Tos pačios technikos taikomos ne tik versle, bet ir asmeniniame gyvenime. Dažnai juodieji VR taikomi ne jūsų įmonei, o jums asmeniškai, nors, žinoma, tai paveikia ir verslo rezultatus. Reputacijos juodinimas yra viena efektyviausių priemonių kovojant dėl „vietos po saule“.

Kai supratome, jog šios technologijos išmanymas mums būtinas, pabandykime panagrinėti iš arčiau: kas yra juodieji VR? Kokie yra pagrindiniai juodųjų VR principai? Kokie yra pagrindiniai juodųjų VR atakų metodai? Kokie yra pagrindiniai juodųjų VR gynybos metodai? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojome Antono Vuimos knygoje „Juodieji viešieji ryšiai„.

Kas yra juodieji viešieji ryšiai?

Juodasis piaras (sąvoka „PiaRas“ yra žargonas, kuris reiškia VR ir yra kildintas iš angliškų žodžių pirmųjų raidžių „public relations“) gali (ir turi!) būti naudingas. Jie padeda apginti vartotojų teises, gina nuo nekokybiškų prekių, prisideda prie efektyvaus valdžios darbo ir dažnai apsaugo visuomenę nuo įvairių valstybinių organų savivalės. Taip, jie griauna, bet labiau linkę griauti tai, kas supuvę, negu tai kas sveika ir gražu.

[quote align=“right“]Juodieji VR neturi jokio ryšio su spaudos papirkinėjimu. Tvarkydami profesionaliuosius VR jūs sukuriate informacinį pretekstą, o jis pasidaro toks įdomus, kad spauda noriai publikuoja informaciją nemokamai.[/quote]

Vis tik meluotume jei sakytume, kad nepasitaiko piktybiškų atvejų, kai dirbtinai bandoma sumenkinti oponento vertę. Anksčiau juodieji VR ir tebuvo tokia piktybiška praktika, tad iki šiol terminas ir asocijuojasi su „džinsa“ (rusų žurnalistų slengu šitaip vadinamas užsakytas straipsnis), „šalpa“ ar tiesiog juoda spalva.

Iš kur atsirado šis terminas?

Po „perestroikos“ daug kas veržėsi tvarkyti VR, tačiau spauda buvo lengvai paperkama ir jai buvo vis tiek, ką imti – bjaurų šmeižtą ar tyrą reklamą. To pasekoje, VR specialistams nebuvo būtinas kūrybiškumas ir originalumas. Kam lieti energiją, jei vis tiek atspausdins. Svarbu tik gerai užmokėti.

Netrukus susiformavo užsakomi reklaminiai ir „kritiniai“ straipsniai. Tuos purvinus straipsnius pradėjo vadinti VR, nes kito atitikmens nebuvo. Ši schema daugiausia buvo naudojama politikoje ir stambiajame versle, tad ir sąvoka ėmė asocijuotis su šiomis sritimis.

Juodieji VR neturi jokio ryšio su spaudos papirkinėjimu. Tvarkydami profesionaliuosius VR jūs sukuriate informacinį pretekstą, o jis pasidaro toks įdomus, kad spauda noriai publikuoja informaciją nemokamai.

Pamėginkime suformuluoti juodųjų VR apibrėžimą. Juodieji VR – tai tikslingas negatyvios informacijos apie kokį nors gyvą ar negyvą objektą platinimas.

Taigi, juodieji VR – tai ne mokslas, kaip daryti pikta, o metodika, kaip naudojant negatyvią informaciją siekti teisingumo, padorumo ir pranašumo rinkoje. Juos galima taikyti konkurencinėje kovoje, darant poveikį valdžiai, partneriams ir tiekėjams, neutralizuojant neigiamai nusiteikusias visuomenės grupes ir organizacijas. Taip pat juoduosius VR galima taikyti savo reklaminėje kampanijoje.

Apie autorių

Artūras Morkeliūnas