Įmonės valdymas Verslininkų sėkmės istorijos

Inovacijų caras

//verslas.in
Kiekviena bendrovė privalo turėti žmogų, atsakingą už inovacijų kūrimą organizacijoje

Susitinku su vienos stambios tarptautinės korporacijos valdyba. Kątik paklausiau jų, ar inovacijų kūrimas yra jų veiklos prioritetas. Nei kiek nenustembu. Jų vieningas atsakymas yra „taip“.

Tuomet ėmiau klausinėti apie asmeninę atsakomybę: „Kuris iš jūsų yra finansų direktorius“, „Kuris yra personalo direktorius“, „O kur operacijų vadovas?“ Į viršų kyla viena ranka po kitos.

Galiausiai, pasakiau norintis matyti bendrovės inovacijų direktorių. Niekas nepakėlė rankos. Visi žiūri į mane tuščia veido išraiška. Atrodo, jog jie net nesuvokia kątik įvykusio paradokso.

[post_blocks]

Rodos, bendrovė teigė, kad inovacijų kūrimas yra jų prioritetinė veiklos sritis. Vis dėlto, nei vienas ten sėdėjęs žmogus nebuvo tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas už tai, kad inovacijų kūrimo procesas sklandžiai vyktų visuose organizacijos departamentuose bei skyriuose.

Inovacijų kūrimas gali būti valdomas

Puikią reputaciją turinti pasaulinį konsultacijų bendrovė „Booz Allen Hamilton“ apklausė tūkstančius bendrovių vadovų ir padarė išvadą: „Iš visų pagrindinių funkcijų, kurias atlieka bendrovės, inovacijų kūrimas valdomas su mažiausiu nuoseklumu bei disciplina.“

Kai kurie, žinoma, ginčysis su tokiu požiūriu. Jie sakys, jog inovacijų kūrimas yra kūrybinis procesas – paslaptingas laimingų atsitikitinumų, individualaus talento ir reguliarių nušvitimo akimirkų derinys. Tad, kaip kas nors gali valdyti šį sudėtingą procesą, tiesa?

Vis dėlto, šioje vietoje sutikčiau su Peteriu Druckeriu, kuris dar devintajame dešimtmetyje kalbėjo apie „sistemingą inovacijų kūrimą“ ir teigė, jog inovacijų kūrimas yra disciplina, kuri gali būti ir turi būti valdoma lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita korporacinė funkcija.

Labiausiai mane baugina faktas, jog šiandien, po dviejų dešimtmečių organizacijos vis dar paskiria atsakingus žmones visoms pagrindinėms funkcijoms, išskyrus inovacijų kūrimo. O tuomet šių bendrovių valdybos svarsto, kodėl jos neįžvelgia pelningų inovacijų potencialo.

Inovacijų kūrimas turi tapti esmine funkcija

Paklauskite savęs: kiek inovacijų vadovų šiuo metu turite savo organizacijoje? Tikriausiai, pirmiausiai prisiminsite tyrimų ir plėtros ar naujų produktų kūrimo vadovus. Juk jie ir yra inovacijų vadovai, taip? Tam tikra prasme, jūs teisus. Tačiau supainioti inovacijų kūrimą su šiomis tradicinėmis struktūromis yra neproduktyvu.

[quote]Peteris Druckeris dar devintajame dešimtmetyje kalbėjo apie „sistemingą inovacijų kūrimą“ ir teigė, jog inovacijų kūrimas yra disciplina, kuri gali būti ir turi būti valdoma lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita korporacinė funkcija: finansų, operacijų ar rinkodaros.[/quote]

Inovacijų kūrimo funkcijos priskyrimas šalutinėms stiprina klaidingą požiūrį. Pirma, jog inovacijos yra bendrovės pakraščiuose, o ne centre. Antra, jog už inovacijas atsakingas nedidelis ekspertų būrelis, o ne kiekvienas organizacijoje ir net už jos ribų. Pagaliau, imama manyti, jog inovacijos susijusios tik su naujais produktais ir technologijomis, tačiau pamirštamos inovacijos procesuose bei verslo modeliuose.

Atsakomybę už inovacijų kūrimą turi prisiimti tam tikri žmonės. Tarkim, aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose kokybės valdymas tapo viena svarbiausių bendrovės funkcijų, kai iki tol ji tebuvo laikoma „nice-to-have“ funkcija. Lygiai tas pats šiandien turi vykti su inovacijomis, jų kūrimas turi būti infiltruotas po visą organizacinę struktūrą bei kompanijos kultūrą.

Inovacijų caro paieškos

Grįžkime prie susitikimo su tarptautinės korporacijos valdyba. Kai klausiu, kas yra atsakingas už inovacijų kūrimą, tikiuosi, jog vadovas man pasakys: „Tai aš.“ Ši funkcija yra tokia svarbi, jog bendrovių lyderiai dažnai patys siekia ją kontroliuoti. Esame matę tai keletoje garsiausių pasaulio bendrovių, kuriuose inovacijos valdomos iš viršaus: Stevas Jobsas („Apple“), Jeffas Immeltas (GE), Samas Palmisano (IBM), Alanas Lafley (P&G).

Tačiau dar labiau norėčiau matyti pakeltą operacijų vadovo (angl. chief operating officer) ranką. Norėčiau, jog jis pasakytų man, kad jis atsakingas už inovacijų vystymo integravimą į tam tikrus verslo procesus. Dar geriau, jis galėtų išdidžiai parodyti organizacinę struktūrą ir joje aiškiai matomą inovacijų infrastruktūros vietą. Jis – inovacijų caras – būtų tiesiogiai atskaitingas pačiam generaliniui, nes juk tai svarbi verslo funkcija.

Skamba kaip pasaka? Tik ne man. Esu bendravęs ir su inovacijų vadovais (angl. chief innovation officer). Taigi, kai klausiu kiek inovacijų vadovų šiuo metu turite organizacijoje, negalite atsakyti, kad neturite. Tai neteisingas atsakymas. Pasižvalgykite į bendroves Vakaruose, kurios jau seniai suprato inovacijų kūrimo versle svarbą. Kas jūsų bendrovėje atsakingas už šią funkciją? Kur jūsų inovacijų caras? Jeigu tokio nėra, pats laikas paskirti.

[source]Šis straipsnis yra portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Rowan Gibson