Įmonės valdymas

Gamybos strategija

Apie pačią svarbiausią kiekvieno verslo funkciją - gamybą

Pasikartojimų skaičius

  • Gamyba pagal užsakymą (arba vienetinė gamyba), kai vartotojas užsako pagaminti produktą pagal savo specifikaciją, pvz., laivą arba kostiumą. Prognozuoti paklausą galima tik bendrais bruožais, todėl gamybos grafikas sudaromas tik gavus pirkėjo užsakymą. Produkcija sandėliavimui negaminama, laikomos nedidelės žaliavų atsargos. Tokiems darbams atlikti reikia įvairesnės įrangos, labai platūs turi būti ir darbuotojų įgūdžiai. Be to, bendrovė turi turėti puikią reputaciją rinkoje.
[post_blocks]
  • Gamyba partijomis, kai vienu metu gaminamas tam tikras apibrėžtas kiekis produktų arba komponentų. Tai pasikartojimas, bet gamyba nėra nenutrūkstama. Produkcija dažnai sandėliuojama, bet jeigu gaminių partija gaminama pagal specialų užsakymą, visas kiekis pagaminamas vienu kartu. Mažų partijų gamyba iš esmės yra vienetinė gamyba, todėl labai svarbu pasirinkti ekonomišką partijos apimtį. Jai apskaičiuoti naudojamos įvairios formulės.
  • Srovinė gamyba, kai nenutrūkstamos gamybos metu gaminami daugiau ar mažiau identiški gaminiai. Tarpai tarp operacijų labai trumpi, visos mašinos, kurių kiekviena paprastai skirta konkrečiai operacijai, veikia nenutrūkstamai vieno produkto gamybai. Dėl santykinai aukšto gedimų skaičiaus susidaro didelės įrangos išlaikymo išlaidos, todėl labai svarbu suplanuoti įrangos priežiūra, nes sugedus vienai mašinai, gali sustoti visa gamybos linija.

Produktų asortimentas

Gali labai skirtis – nuo užsakyminės gamybos iki srovinės. Kai kurios organizacijos yra labai diversifikuotos ir gamina daug įvairiausių produktų.

Kokybė

Gamybai turi būti naudojamos tinkamos medžiagos, ir griežti kokybės atitikimo reikalavimai labai padidina pirkimų ir kontrolės išlaidas. Darbo atlikimas gali įvairuoti, todėl pernelyg smulkmeniškai nustačius leistinuosius nukrypimus, išlaidos didėja.

Gamyklos vieta ir išplanavimas

[quote]Pasirenkant vietą vienas iš svaresnių veiksnių yra tinkama darbo jėga.[/quote]

Be daugelio kitų veiksnių, reikia atsižvelgti ir į žemiau išvardytus.

Vietos pasirinkimas

  • Žemės prieinamumas. Reikia rasti tinkamą ir už prieinamą kainą žemės sklypą. Turi būti galimybės plėstis. Čia padeda vyriausybinės institucijos, pvz., teritorijų plėtros tarnyba, kuri teikia žemės įsigijimo lengvatas.
  • Darbo jėgos prieinamumas. Pasirenkant vietą vienas iš svaresnių veiksnių yra tinkama darbo jėga.
  • Žaliavų prieinamumas labai siejasi su transportavimo galimybėmis, nes tenka atsigaventi žaliavas, o vėliau išvežti pagamintą produkciją. Paprastai svarbu, o kartais ir būtina, kad netoliese būtų jūra, upė, automagistralė arba geležinkelis. Pavyzdžiui, statant elektros jėgaines būtina, kad netoliese būtų upė arba jūra, nes jėgainėse susidaro atliekos, kurias reikia pašalinti.
  • Klimatas. Parenkant vietą kai kurių ūkio šakų bendrovėms klimato sąlygos gali būti svarbus veiksnys.
  • Vietos įstatymai arba potvarkiai. Jie turi didelę reikšmę, kadangi gali riboti ūkinę veiklą.
  • Socialinės sąlygos. Svarbi sąlyga yra ir kultūrinis gyvenimas, pvz., galimybė pailsėti, taip pat tinkamų gyvenimo sąlygų, t.y. butų prieinamumas.
[source]Šaltinis: Roberto Aplebėjaus knyga „Šiuolaikinio verslo administravimas“ (2003 m.), kurią Lietuvoje išleido „Charibdės“ leidykla. Norėdami plačiau paskaityti apie šią knygą, apsilankykite oficialioje leidyklos svetainėje.[/source]

Apie autorių

Aleksandras Pometko