Asmeninis tobulėjimas

Etiketas versle ir karjeroje

Etiketo laikymasis padeda neišsišokti ir netapti pajuokos objektu

Dar keletas svarbių patarimų pokalbių telefonu klausimu pateikiame žemiau.

Duokite kitame laido gale esančiam žmogui užtektinai laiko atsiliepti – tegul telefonas suskamba mažiausiai aštuonis kartus.

Darbo dienomis nedarbiniais reikalais galima skambinti nuo 7 val. ryto iki 21 val. vakaro. Šeštadieniais nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro. Sekmadieniais skambinti nedera. Taisyklė negalioja ekstremaliais atvejais.

[post_blocks]

Pokalbio metu neužsimkite pašaliniais darbais, nesiblaškykite, nekramtykite gumos, nevalgykite ir negurkšnokite, nekosėkite į telefono ragelį.

Pokalbio trukmė neribojama, tačiau patartinta taupyti pašnekovo laiką ir mintis išdėstyti glaustai bei aiškiai. Pokalbio pabaigą turi inicijuoti skambinantysis.

Jeigu pokalbio metu telefonas išsijungia, perskambinti turi tas, kuris skambino, nes atsiliepęs asmuo gali nežinoti, iš kur skambinta.

Visus skambučius nukreipti į balso paštą. Rekomenduojama įrašyti asmeninį pasisveikinimą, nes skambinantysis išgirdęs balso pašto savininko balsą dažniau palieka pranešimus.

Mobiliuoju telefonu nepatartinta naudotis kultūriniuose renginiuose (teatras, spektaklis, koncertas), edukaciniuose renginiuose (seminaras, konferencija, paskaita), liturginėse vietose (kapinės).

Elektroninis paštas

Elektroninis paštas atsirado XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Šiais laikais elektroninis paštas yra nepamainoma bendravimo priemonė, kuriuo siunčiame svarbią informaciją, pranešimus, sveikinimus, perduodame dokumento pavyzdžius ir pan. Svarbiausias pranašumas prieš įprastą paštą – greitis.

[quote align=“right“]Elektroninis paštas atsirado XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Šiais laikais elektroninis paštas yra nepamainoma bendravimo priemonė, kuriuo siunčiame svarbią informaciją, pranešimus, sveikinimus, perduodame dokumento pavyzdžius ir pan. Svarbiausias pranašumas prieš įprastą paštą – greitis.[/quote]

Struktūra

Elektroninio laiško tekstas turi būti struktūrizuotas, pastraipos atskiriamos tuščia eilute. Laiškas prasideda pasisveikinimu.

Antroje pastraipoje viena eilute turėtų būti užrašyta, kokiu tikslu siunčiate laišką. Jeigu laišką siunčiate nepažįstamui asmeniui, prieš tai būtina prisistatyti. Toliau seka laiško dėstymas, pagrindinis tekstas.

Trečia, paskutinė pastraipa palikta, taip vadinamam parašui, t.y. asmens/įmonės kontaktinei informacijai.

Pagrindinės taisyklės

  • Elektroninis laiškas turi būti dalykiškas, aiškus ir konkretus. Negalima siųsti ilgų laiškų, nes darbo metu gavėjas gali neturėti laiko arba noro skaityti ilgų laiškų;
  • Visuomet nurodykite pranešimo temą (angl. subject). Laiško gavėjas pirmiausia atkreipia dėmesį būtent į temą, kadangi ji rodoma bendrame laiškų sąraše. Tema nusako viso laiško turinį ir padeda atskirti reklaminius laiškus (SPAM);
  • Negalima rašyti laiško vien didžiosiomis raidėmis, nes toks stilius bus per daug iššaukiantis. Išimtis – žodžiai, į kuriuos norima atkreipti dėmesį;
  • Jeigu prie laiško siunčiate priedą, laiške būtinai apie tai paminėkite. Kitu atveju gavėjas priedo gali nepastebėti;
  • Šypsenėles (angl. smiles) ir kitus šnekamosios kalbos stilius galima vartoti tik gerai pažinus laiško gavėją ir žinant, jog pastarasis turi puikų humoro jausmą;
  • Atsakydami į elektroninį paštą, būtina pacituoti laišką, į kurį atsakoma. Antraip laiško gavėjas gali nesuprasti siunčiamos žinutės ir jam teks ieškoti paskutinių savo siųstų laiškų jums;
  • Persiunčiant elektroninį laišką kitam asmeniui, griežtai draudžiama pakeisti persiunčiamo laiško turinį. Rekomenduojama laiško viršuje keliais žodžiais apibūdinti persiunčiamą laišką.
Žymos