Personalo valdymas

Efektyvus koučingas (II dalis)

Kas yra GROW modelis ir kaip jį pasitelkus koučingas tampa efektyvus?

Pirmoje straipsnio dalyje glaustai pristatėme kas yra koučingas, pateikėme jo apibrėžimą bei nurodėme du jo būdus – direktyvinį ir nedirektyvinį.

Šiandien norėčiau pratęsti efektyvuas koučingo temą ir pasiūlyti konkretesnių metodų bei technikų. Svarbiausia jų – GROW modelis (nuo angliško žodžio „tobulėk“).

Modelis remiasi prielaida, kad įtakoti pokalbio turinio jūs negalite, nes tai priklauso nuo dalyvio. Kad pokalbis būtų efektyvus, turite kontroliuoti save, procesą ir struktūrą.

GROW modelio diagrama

Šio modelio diagrama (žr. iliustraciją žemiau) vaizduoja pokalbio struktūrą ir padeda koučeriui pasiekti prasmingą rezultatą.

Efektyvus koučingas praktikuotas dar prieš GROW modelio „atradimą“. Jo pradininkai dirbo, remdamiesi intuicija. Laikui bėgant, tapo akivaizdu, kad praėjusiuose užsiėmimuose sėkmingai pasireiškė tam tikras reikšminių etapų nuoseklumas.

Modelis išsivystė ir praktinių, o ne teorinių užsiėmimų. Tai sakau todėl, kad pradžioje žmonėms, dirbantiems pagal šį modelį, jis atrodo nenatūralus. Tačiau po kelių užsiėmimų viskas ima vystytis sklandžiai, būtent tose vietose, kur reikia pagalvoti, jei pokalbis nesivysto sklandžiai.

[quote]Efektyvus koučingas praktikuotas dar prieš GROW modelio „atradimą“. Jo pradininkai dirbo, remdamiesi intuicija. Laikui bėgant, tapo akivaizdu, kad praėjusiuose užsiėmimuose sėkmingai pasireiškė tam tikras reikšminių etapų nuoseklumas. Modelis išsivystė ir praktinių, o ne teorinių užsiėmimų.[/quote]

Pirmosios kiekvienos pakopos raidės diagramoje sudaro žodį GROW (augti). Tiksliau, beveik sudaro. Trūkumas yra tik pirmas žodis, kuris yra kritiškiausia kurso vieta.

Pastangos įtraukti šią pakopą į atmintį, beveik neišimtinai, būna bevaisės – geriausia, ką pavyko padaryti, panaudoti skiemenį „Te“ iš žodžio „Tema“ (teauga). Šiaip ar taip, ką nors keisti buvo per vėlu, kadangi modelis plačiai paplito.

Štai kokia galėtų būti klausimų eiga:

  • Apie ką norėtumėte šnekėtis? (tema)
  • Kas šiuo metu vyksta? (tikrovė)
  • Ką galėtumėte pakeisti? (parinktys)
  • Ką tikrai ketinate nuveikti? (santrauka)

Viskas būtų akivaizdu ir natūralu. Vienintelis trūkstamas elementas yra tikslas. Leiskite supažindinti su kiekviena modelio pakopa.

Etapas nr. 1 – tema

Tai pirmasis kiekvieno užsiėmimo etapas. Tai nėra tiksli dalyko ataskaita. Viskas, ką norite suprasti – tai sritis, į kurią įžengėte, temos sudėtingumas, svarba ir kartais emocinė reikšmė dalyviui. Kartais naudinga nustatyti ilgalaikę dalyvio viziją arba temos tikslus. Šiame etape svarbu suvokti, ką tikisi išgirsti žaidėjas.

Žymos