Asmeninis tobulėjimas

Diplomatijos menas

Aštuoni patarimai siekiant tapti diplomatišku žmogumi

Niekada nepereikite prie asmeniškumų

Amerikiečiai savo vaikus auklėja teisdami jų elgesį, o ne juos pačius, pavyzdžiui: „Ji nėra išdykusi mergaitė – ji yra gera mergaitė, kuri iškrėtė negražų dalyką.“

Tai darbuotojų elgesys yra netinkamas, piktinantis ar žalingas jums – ne jie patys. Niekada nepereikite prie asmeniškumų. Galite kritikuoti jų atliekamą darbą, požiūrį, motyvaciją, bendravimo įgūdžius, ilgalaikius siekius, produktyvumą.

Tačiau niekada negalite sakyti, kad jie yra tinginiai, ko nors neišmano, yra niekam tikę, melagiai, vagiliautojai ar bambekliai. Niekada.

Galbūt jiems trūksta mokymo, juos reikia perkelti kitur, apšviesti, nukreipti, motyvuoti, tačiau niekada nereikia jiems tiesiai šviesiai išsakyti, ką iš tiesų apie juos manote. Jei pereisite prie asmeniškumų, blogiausiu atveju jus gali atleisti iš darbo, geriausiu – prarasite pagarbą ir draugus.

Mokėkite pažaboti kitų pyktį

Pasitaikys atvejų, kai tikrai supykdysite kitus. Niekam nepatinka „kietuoliai-visažiniai“, o jūs galite jiems būtent toks ir pasirodyti, jei atitrūksite nuo bandos ir atrodysite žavingas, būsite šaunus. Jus ims pulti. Kaip suvaldysite jų įniršį?

Pirmiausia turite suvokti, kad pyktis būna dviejų ryšių: pagrįstas ir taktinis. Pagrįstas pyktis yra pateisinamas. Jei padarėte ką nors negero – išklausykite tuos žmones, nes jie įpykę. Tuomet atsiprašykite ir raskite būdą, kaip tai atitaisyti. Jų jausmai yra svarbūs.

Taktinis pyktis yra visiškai kitoks. Jis skirtas tam, kad darytumėte tai, ko nenorite. Žmonės praranda savitvardą, kad jus įbaugintų. Blogiausia, kaip galite pasielgti, yra leisti jiems netrukdomai tai daryti. Jei taip reaguosite, jie ir toliau taip elgsis su jumis ir su kitais. Turite nieko nelaukdami juos sustabdyti.

Mokėkite už save pakovoti

Niekas neturi teisės priversti jus kažką daryti, jums grasinti, ant jūsų šaukti, jus bauginti, erzinti, persekioti ar kaip nors kenkti. Jei neatliekate savo darbo tinkamai, jus turi pasivadinti į šalį ir ramiai ir suprantamai paaiškinti jums jūsų klaidas.

[quote align=“right“]Amerikiečiai savo vaikus auklėja teisdami jų elgesį, o ne juos pačius, pavyzdžiui: „Ji nėra išdykusi mergaitė – ji yra gera mergaitė, kuri iškrėtė negražų dalyką.“ Tai darbuotojų elgesys yra netinkamas, piktinantis ar žalingas jums – ne jie patys.[/quote]

Jums leidžiama prieštarauti dėl netinkamo elgesio. Galite ramiai ir racionaliai jiems pasiūlyti tuojau pat liautis, arba jūs turite visas teises remdamiesi įstatymais priversti juos tai padaryti. Turite žinoti, kada reikia už save pakovoti.

Pakovoti už save, vadinasi, turėti savus standartus nusibrėžus tam tikrą ribą ir sakyti: „Galiu taikstytis su šiuo, bet tik ne su tuo“. Pakovoti už save reiškia būti atkakliam. Ir, vėlgi, nepraraskite savitvardos, nes jie gali pamanyti, kad „laimėjo“.

Realiai įvertinkite situaciją

Kaip nuspręsite pasielgti kėbliose situacijose, priklauso tik nuo jūsų. Tačiau prieš reaguodamas pamąstykite apie ilgalaikę perspektyvą. Kaip bylinėjimasis dėl neteisėto atleidimo atrodys jūsų CB karjeros istorijoje? Siūlau įvertinti situaciją realiai.

Kartą buvau išjuoktas viršininko. Tas žmogus buvo įsikalęs sau į galvą, kad buvau tarsi jo mėgstamas futbolo kamuolys, kurį jis gali spardyti kada panorėjęs. Tuomet buvau dar jaunas ir galėjau išeiti iš darbo, bet darbo man reikėjo. Pranešti apie tai aukštesniajam vadovui būtų buvę neišmintinga, nes jis buvo geriausias mano viršininko draugas.

Turėjau veikti gudriau. Sulaukiau momento, kai jis su manimi netinkamai elgėsi, pajuokė, plūdo ir užgauliojo girdint mūsų vienam pagrindinių klientų. Viršininkas to nežinojo, o klientas be galo pasipiktino. Jis mano viršininkui išdėstė viską tiesiai šviesiai. Tai buvo svarbus klientas, sudaręs beveik pusę apyvartos.

Mano vadovas turėjo atsiprašyti manęs to kliento akivaizdoje. Nuo to laiko su manimi nebuvo netinkamai elgiamasi. Jaučiau, kad į situaciją tuomet pažvelgiau realiai ir tai pasiteisino.