Asmeninis tobulėjimas

Aštuoni puikaus vadovo įsitikinimai

Kokiomis vertybėmis vadovaujasi puikūs vadovai?

Prieš keletą metų man teko garbė bendrauti su keletu sėkmingiausių Lietuvos ir kelių kaimyninių šalių bendrovių vadovų. Norėjau suprasti kokiais principais ir įsitikinimais vedami jie tampa geriausiais tarp geriausių (!). Tiesa, jog visi jie yra labai panašūs.

Po ilgų tyrinėjimų ir apmąstymų supratau, kad šiuos verslo lyderius vienija aštuoni įsitikinimai. Tai nėra praktiški patarimai, veikiau požiūro taškai, kuriais grindžiama visa jų verslo filosofija. Toliau aprašau šiuos įsitikinimus detaliau, jog jais galėtumėte pasinaudoti ir jūs.

Verslas yra ekosistema, ne kovos arena

Vidutiniai vadovai kiekviename verslo aspekte įžiūri galimą konfliktą. Jie traktuoja darbuotojus kaip „armiją“, konkurentus kaip „priešus“, o klientus kaip „teritoriją“, kurią reikia okupuoti. Puikūs vadovai adaptuojasi naujose rinkose, nes sudaro partnerystes su kitomis bendrovėmis, darbuotojais… ir net konkurentais.

Bendrovė yra bendruomenė, ne mašina

Vidutiniai vadovai sukuria griežtas struktūras su nelanksčiomis taisyklėmis ir bando kontroliuoti bendrovę nuleisdama įsakymus „iš viršaus“ ir vairuodama bendrovės „vairą“. Puikūs vadovai įžvelgia darbuotojų svajones, viltis ir visus susaisto kilnia vizija. Jie įkvepia darbuotojus bendradarbiauti ir dalintis.

Vadyba yra paslauga, ne kontrolė

Vidutiniai vadovai nori, kad darbuotojai darytų tai, kas jiems liepta. Jie sukuria tokią aplinką, kur darbuotojai „laukia, ką vadovas nuspręs“. Puikūs vadovai nustato kryptį ir sukuria išteklius, kurie reikalingi darbuotojams atlikti savo darbą. Jie leidžia komandoms būti savarankiškoms ir skatina iniciatyvą.

Darbuotojai yra kolegos, ne vaikai

Vidutiniai vadovai žiūri į savo darbuotojus kaip į nesubrendusius pradinukus, kuriais negalima pasitikėti. Puikūs vadovai žino, kad darbuotojai yra brangiausias bendrovės turtas, todėl rūpinasi jų mokymu ir stengiasi įžvelgti stipriąsias jų savybes. To pasekoje, darbuotojai pasirūpina bendrovės rezultatais.

[quote]Vidutiniai vadovai pasitelkia baimę – būti atleistam, išjuoktam, neįvertintam – tam, kad galėtų juos motyvuoti. To pasekoje žmonės paralyžiuojami ir nepriima ryžtingų sprendimų. Puikūs vadovai nupiešia patrauklios ateities vaizdą ir pasiūlo prisidėti ją kuriant. Darbuotojai tampa labiau atsidavę ir entuziastingi.[/quote]

Motyvacija ateina iš vizijos, ne baimės

Vidutiniai vadovai pasitelkia baimę – būti atleistam, išjuoktam, neįvertintam – tam, kad galėtų juos motyvuoti. To pasekoje žmonės paralyžiuojami ir nepriima ryžtingų sprendimų. Puikūs vadovai nupiešia patrauklios ateities vaizdą ir pasiūlo prisidėti ją kuriant. Darbuotojai tampa labiau atsidavę ir entuziastingi.

Pokyčiai reiškia augimą, ne skausmą

Vidutiniai vadovai pokyčiuose įžvelgia pavojų, kažką, kas neišvengiama. Puikūs vadovai supranta, kad nuolatiniai pokyčiai yra vienintelis augimo garantas. Jie neinicijuoja pokyčių vien dėl pokyčių, tačiau skatina darbuotojus priimti naujas idėjas, kad šios padėtų išplėtoti veiklą.

Technologijos yra priemonė, ne tikslas

Vidutiniai vadovai pritaiko informacines technologijas tam, kad padėtų geriau suvaldyti darbuotojus. To pasekoje prarandamas žmogiškumas ir nuoširdumas. Puikūs vadovai mano, kad technologijos padeda atlikti darbą produktyviau, sukuria naujas galimybes, leidžia išspręsti problemas kūrybiškai.

Darbas turi teikti malonumą, ne kančią

Vidutiniai vadovai traktuoja savo darbuotojus kaip aukas, kurie privalo iškęsti darbo valandas mainais už mėnesinį atlyginimą. Puikūs vadovai mano, kad darbas turi teikti malonumą, kelti naujus iššūkius, leisti save išreikšti. To pasekoje darbuotojai tampa visapusiškai turtingi ir laimingi.

Žymos